Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš program

Lipov – náš domov, sdružení opravdu  nezávislých kandidátů

 

VOLEBNÍ  PROGRAM

 

 

 

 

     My, opravdu nezávislí kandidáti do zastupitelstva obce Lipov, jsme se ujednotili na tomto základním programovém „desateru“, které budeme v případě svého zvolení prosazovat.

     Každý z nás je připraven svůj mandát vykonávat opravdu nezávisle, dle vlastního vědomí a svědomí, ale i konstruktivně spolupracovat s ostatními zastupiteli při naplňování jiných úkolů, které nebudou v rozporu s tímto naším programem a naším svědomím.

 

 

1.  Správa obce, činnost obecního úřadu

     Veškerou agendu vykonávat veřejně, transparentně, veškerá usnesení, nejenom Zastupitelstva, ale i Rady, průběžně, v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, zveřejňovat na internetových stránkách obce. Poradní orgány Rady obce (odborné komise) a Zastupitelstva (výbory) personálně obsadit tak, aby mohly plně plnit své funkce. Veškerá  operativní rozhodnutí i běžnou agendu podřizovat dlouhodobým systémovým řešením

 

2.  Informovanost občanů

     Webové stránky obce učinit více uživatelsky příjemnými – jednoduchost, přehlednost, průběžná aktualizace a aktuálnost, zasílání důležitých sdělení a upozornění na emailové adresy občanů, kteří se o tuto službu přihlásí, zpětná vazba.

     Zřídit a provozovat bezplatné připojení k internetu na území naší obce!

 

3. Podpora kulturních, sportovních, společenských a ostatních       volnočasových aktivit.

     Finanční podporu těchto aktivit v každém kalendářním roce poskytovat veřejně, průhledně a transparentně, na základě grantů, vyhlášených, projednaných a schválených zastupitelstvem, na základě odborného posouzení a doporučení, předloženého komisí tvořenou zástupci jednotlivých složek, ucházejících se o podporu a Radou obce.

     Budeme prosazovat uspořádání sjezdu rodáků a pravidelných každoročních Obecních dnů – k prezentaci místních souborů a společenských organizací.

     Podpoříme ve spolupráci se základní školou vznik a kvalitní činnost nových kroužků pro děti a mládež (např. hudební, IT, elektrotechnický, fotografický ), včetně materiálního zabezpečení.

 

 

 

4.  Rekonstrukce koupaliště

     Provést konečně již delší dobu odkládanou a naprosto nezbytnou rekonstrukci koupaliště, s dobudováním tohoto areálu jako víceúčelového střediska letních volnočasových aktivit občanů, zvláště mládeže.

 

 

5.  Revitalizace Sokolovny a její zkapacitnění

     Provést nezbytné vnitřní opravy (soc. zařízení) a úpravy Sokolovny za účelem jejího víceúčelového zkapacitnění – možnosti vzájemně nerušeného souběžného využívání hlavního sálu, přísálí či dalších prostor, zřízení zkušebny – klubovny pro místní soubory.

      Zřízení a kvalitní vybavení kuchyně za účelem velmi žádaného rozšíření využití tohoto objektu pro konání svateb, oslav životních jubileí, gastroakcí apod.

     Využívání tohoto zařízení občany Lipova a lipovskými společenskými organizacemi za režijní ceny!

 

 

6.  Výstavba letního přírodního areálu pro společenské a kulturní aktivity.

      Opravy a budování komunikací

     Vybudování malého přírodního letního amfiteátru.

      Provést opravu místních komunikací od Maňákovy hospody na nádraží a v Zahradách. V souladu s pozemkovými úpravami provést postupně vybudování páteřních polních cest v takové kvalitě, aby mohly být sezónně využívány i jako cyklostezky. Zahájit konkrétní přípravy pro více než čtyřicet let uvažovanou výstavbu třetího mostu přes Veličku, za účelem odklonění průjezdu těžké zemědělské techniky mimo střed obce.

 

 

7.  Odpadové hospodářství

     Dobudovat systém třídění a separace druhotných surovin, kovů a biologické složky komunálního odpadu v souladu s nově přijatou změnou zákona o odpadech, vybudovat kompostiště pro místní likvidaci bioodpadu a kalů z čistírny odpadních vod.

     Vytvořit motivační program na podporu maximálního třídění odpadu. Občany – fyzické osoby, mající v Lipově trvalé bydliště, kteří přistoupí na motivační program, zprostit platby poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu v plném rozsahu!

 

8.  Podpora místních řemeslníků a podnikatelů

    Nastavit pravidla zadávání obecních zakázek v souladu se zákonem tak, aby na ně konečně mohli dosáhnout i lipovští řemeslníci a podnikatelé!

 

9.  Rozvoj obce

     Vytvořit alespoň pět nových stavebních parcel pro zástavbu rodinnými domy pro (mladé) občany, kteří nemají vlastní parcelu ani nemovitost.

 

10.  Opravy meliorací

      Iniciování zahájení oprav poškozených melioračních systémů na katastru naší obce a koordinace těchto prací, odstranění zamokřených úseků na orné půdě.

 

 

 

 

www.lipov-nasdomov.estranky.cz 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

volby 2014

(Věra Schmidtnerová, 4. 10. 2014 7:20)

Velmi mě zaujal váš program a taky článek Pavla Štípského o činnosti našeho zastupitelstva.Přeji hodně dalších úspěchů ve vaší společné práci.

Re: volby 2014

(Lipov- náš domov, 5. 10. 2014 14:54)

Děkujeme za povzbuzení, které nás utvrzuje v názoru, že pokoušet se něco změnit v komunální politice k lepšímu ještě pořád dává smysl.

Gratluji

(Barbora Frolova ,Lipov 88, 30. 9. 2014 20:55)

Tak tenhle program se mi líbí.... budu vas volit.

Re: Gratluji

(lipov-nasdomov, 30. 9. 2014 21:09)

Děkujeme za projevenou důvěru, uděláme vše pro to, abychom ji nezklamali.